WARTO POZNAĆ • WARTO WIEDZIEĆ

PARAFIA • BEZ TAJEMNIC

ZIELONA • to jedna spośród… i każda z ponad… dziesięciu tysięcy rzymskokatolickich parafii istniejących w naszym kraju. Inne miejsce, inni ludzie, ale zawsze te same – najczęściej jedynie różniące się ich skalą – problemy. Niczym więcej. Jednak, aby poznać te problemy i przede wszystkim móc je zrozumieć, należy wejść do „zakrystii” by mieć wiedzę szerszą od nabytej w ławce kościelnej; nawet, gdy w niej się siada częściej niż tylko w niedzielę. Zwłaszcza, że księża często bardzo oszczędnie przekazują pewne informacje, niektóre wybiórczo a jeszcze inne wręcz skonstruowane indywidualnie na własny ich użytek, gdyż lekceważąc to, co zdawać by się mogło nienaruszalne, czyli Katechizm i prawo kanoniczne obowiązujące w Kościele rzymskokatolickim. Gdyż takie przypadki również nie są odosobnione, a nawet można uznać je za częste – gdyż przez naśladownictwo (niestety) powielane. Dlatego celem portalu PARAFIA.ZIELONA jest:

PRZEDSTAWIENIE NIEZNANYCH • UJAWNIENIE PRZEMILCZANYCH • ODKRYCIE UKRYWANYCH

informacji. Istotnych dlatego, aby w relacjah parafian z duszpasterzami istniało partnerstwo a nie przeświadczenie o wyższości, powodowanej przekonaniem „mam rację”. Szczególnie, gdy jedynym tego argumentem jest świadomość niewiedzy osoby, której nie przekazano rzetelnej, czyli pełnej informacji. Przekazano wybiórczo i manipulując informacją. Bądź nawet w ogóle jej nie przekazano, co również nie rzadko się zdarza – szczególnie wtedy, gdy ksiądz buduje swój autorytet na fundamencie słów „zawsze muszę mieć rację”, nawet wtedy, gdy jej nie ma. A wówczas najczęściej pisze własny „katechizm” i ustanawia własne „prawo kanoniczne”, inne od tych obowiązujących w Kościele katolickim.

duszpasterz • parafia

PARAFIA WŁASNA według badań CBOS i nie tylko

• około 27% parafian nie odczuwa więzi a ok.14% żadnego związku z parafią
• wzrasta ilość  korzystających z posług duszpasterskich poza parafią własną
• zwiększa się liczba osób, które tylko „od święta” lub w ogóle nie praktykują
• wpływ na sprawy parafii wg ich przekonania ma nieco ponad 14% badanych
• około 11% respondentów nie ma, ale chciałby mieć wpływ na sprawy parafii

• większość  (66%) parafian nie ma i nie chce mieć wpływu na życie w parafii
• systematycznie maleje zainteresowanie życiem parafii, w tym jej problemami
• rośnie liczba osób dla których istnienie parafii lub jej brak nie ma znaczenia
• wzrasta odsetek ankietownych dla których parafia jest podmiotem zbędnym

„Żyjemy na rynku, w tym także – coraz częściej – na »wolnym« rynku parafii. Rynek nie znosi pustki. A klient szuka takiego sklepu, w którym dostanie to, czego potrzebuje, co mu się podoba, czego szuka. Nie znalazłszy w jednym sklepie, pójdzie do drugiego. Ba, będzie szukał tak długo, aż znajdzie, nie zadowalając się żadnym towarem zastępczym. Coraz mniej takich (chociaż wciąż jeszcze są), którzy chodzą tylko do pobliskiego, dobrze znanego sklepu za rogiem, bo ten sklep już nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb. Coraz częściej zaglądają do supermarketu. Czują się tam zrazu obco, nie tak jak w swoim sklepie na osiedlu, gdzie znają wszystkich i wszyscy ich znają. Ale idą tam mimo wszystko. I wcale nie dlatego, że tam bardziej kolorowo. Idą tam dlatego, że mogą znaleźć wreszcie to, czego naprawdę potrzebują”. / ks. Andrzej Drugała /

Ksiądz w oczach młodzieży
… dla młodych szczególnie istotna jest religijność weryfikowana w codziennym życiu oraz spójność tego, co się głosi z tym, jak się żyje.
x

Cechy pozytwyne:
• człowieczeństwo
• otwartość
• wyrozumiałość

Cechy negatywne:
• arogancja
• ignorancja
• wyniosłość

struktury Kościoła katolickiego

Kościół katolicki, powszechny to największa na świecie – jak też w Polsce – chrześcijańska wspólnota wyznaniowa. Charakteryzuje się silnie hierarchiczną strukturą. Najwyższym hierarchą Kościoła katolickiego jest papież. Podstawowową jednostką Kościoła partykularnego (lokalnego, miejscowego) – często błędnie nazywanego Kościołem krajowym [ czytaj ] – jest zarządzaną przez biskupa diecezja.

BIAŁOSTOCKA archidiecezjaBIELSKO • ŻYWIECKA diecezja BYDGOSKA diecezjaCZĘSTOCHOWSKA archidiecezja DROHICZYŃSKA diecezjaELBLĄSKA diecezjaEŁCKA diecezjaGDAŃSKA archidiecezjaGLIWICKA diecezjaGNIEŹNIEŃSKA archidiecezjaKALISKA diecezjaKATOWICKA archidiecezjaKIELECKA diecezjaKOSZALIŃSKO • KOŁOBRZESKA diecezjaKRAKOWSKA archidiecezjaLEGNICKA diecezjaLUBELSKA archidiecezjaŁOMŻYŃSKA diecezjaŁOWICKA diecezjaŁÓDZKA archidiecezja ● OLSZTYŃSKO • GDAŃSKA eparchiaOPOLSKA diecezjaPELPLIŃSKA diecezjaPŁOCKA diecezjaPOZNAŃSKA archidiecezjaPRZEMYSKA archidiecezjaPRZEMYSKO • WARSZAWSKA archieparchia RADOMSKA diecezjaRZESZOWSKA diecezjaSANDOMIERSKA diecezja SIEDLECKA diecezjaSOSNOWIECKA diecezja SZCZECIŃSKO • KAMIEŃSKA archidiecezja  ŚWIDNICKA diecezjaTARNOWSKA diecezjaTORUŃSKA diecezjaWARMIŃSKA archidiecezjaWARSZAWSKA archidiecezjaWARSZAWSKO • PRASKA diecezja ● WŁOCŁAWSKA diecezjaWROCŁAWSKA archidiecezjaWROCŁAWSKO • KOSZALIŃSKA eparchiaZAMOJSKO • LUBACZOWSKA diecezjaZIELONOGÓRSKO • GORZOWSKA diecezjaORDYNARIAT POLOWY KEP

treści, które warto przeczytać

Pogłębienie wiedzy na temat Kościoła i jego hierarchicznych strukturach prowadzi do lepszego zrozumienia zawiłości i zależności istniejących w zarządzaniu Kościołem jako instytucją. Zwłaszcz, iż „Jako instytucja, Kościół przejawia się w sposób niezwykle zróżnicowany. Posiada określoną strukturę i bogatą tradycję, przejawem jego instytucjonalności jest podział na parafie i diecezje, cała różnorodność zakonów i duszpasterstwa specjalistycznego, kościoły i rozmaite gmachy kościelne, instytucje charytatywne, uczelnie i wydawnictwa. Ale na instytucjonalność Kościoła składa się również liturgia i teologia, prawo kanoniczne i zwyczaje lokalne, sztuka kościelna i tradycje językowe.”- wyjaśnia o. Jacek Salij OP

polecane linki


Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]