ZIELONA • to jedna spośród… i każda z ponad… dziesięciu tysięcy rzymskokatolickich parafii istniejących w naszym kraju. Inne miejsce, inni ludzie, ale zawsze wspólnota, której dotyczą te same, najczęściej jedynie różniące się ich skalą, lecz powszechne, egzystencjalne problemy. Jednak bardziej należy podkreślić walory parafii m.in. kulturowe, przyrodnicze, geograficzne itd. oraz ujawnić potencjał tkwiący w osobach często dla ogółu społeczeństwa – nie tylko parafian – nieznanych. Warto pokazać ponadprzeciętnych i tych  z pozoru przeciętnych ludzi, aby wraz z nimi zaprezentować to, co jest nieznane lub niekiedy po prostu zostało zapomniane. Wydaje się bowiem, że parafie są zbyt hermetyczne, a nawet niedostępne. Nie brakuje także przykładów potwierdzających liczne opinie, że parafie, a na pewno wiele z nich to podmioty odizolowane od świata zewnętrznego. Zwłaszcza wtedy, gdy ich proboszczowie sami nie są aktywni i jednocześnie nie wykazują chęci wspieranie oddolnych inicjatyw. Kolejnym problemem są grupy duszpasterskie działające w parafiach o których wiedza ogranicza się do potwierdzenia faktu istnienia, lecz już informacje o  działalności tychże grup są  bardzo znikome. Często są to jedynie ogłoszenia o miejscu i czasie cyklicznych spotkań. Dlatego te grupy i wspólnoty – nawet, gdy prężnie działają w parafii – z reguły skupiają jedynie osoby zamieszkujące na jej terenie. Gdyż brak właściwej informacji powoduje, że nawet w obrębie dekanatu nikt i niczego nie wie na temat ich działalności. Co wydaje się przedziwne, lecz pomimo, że budzi zdziwienie jest prawdziwe. Pomimo oficjalnej zachęty ze strony Kościoła, aby tworzyć formy duszpasterskie o zasięgu diecezjalnym regionalnym i ogólnopolskim. Zwłaszcza, gdy „W dokonujących się przemianach, pomimo hojnego zaangażowania, parafia czasami nie jest w stanie odpowiednio sprostać licznym oczekiwaniom wiernych, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnorodne typy wspólnot. Prawdą jest, że cechą charakterystyczną parafii jest jej zakorzenienie tam, gdzie wszyscy żyją na co dzień. Jednak szczególnie dzisiaj terytorium nie jest już tylko ograniczoną przestrzenią geograficzną, ale środowiskiem, w którym każdy wyraża swoje życie poprzez relacje, wzajemną służbę i dawne tradycje. To na tym »egzystencjalnym terytorium« rozgrywają się wyzwania Kościoła pośród społeczności. Opieka duszpasterska, sprawowana wyłącznie w granicach terytorialnych parafii, wydaje się być przestarzała, gdyż parafianie często nie rozumieją już takiej formy, która wydaje się bardziej naznaczona nostalgią za przeszłością, niż inspirowana odwagą na przyszłość”. [ czytaj ] Wprowadzeniu oczekiwanych i przede wszystkim bardzo potrzebnych zmian, skutecznie może pomóc dziennikarstwo parafialne, a efektem pracy osób w nie zaangażowanym będą gazety, czasopisma, informatory, książki i inne, obejmujące szeroki zakres, formy prezentacji parafii.

parafia

PARAFIA według badań CBOS i nie tylko

• około 27% parafian nie odczuwa więzi a ok.14% żadnego związku z parafią
• wzrasta ilość  korzystających z posług duszpasterskich poza parafią własną
• zwiększa się liczba osób, które tylko „od święta” lub w ogóle nie praktykują
• wpływ na sprawy parafii wg ich przekonania ma nieco ponad 14% badanych
• około 11% respondentów nie ma, ale chciałby mieć wpływ na sprawy parafii

• większość  (66%) parafian nie ma i nie chce mieć wpływu na życie w parafii
• systematycznie maleje zainteresowanie życiem parafii, w tym jej problemami
• rośnie liczba osób dla których istnienie parafii lub jej brak nie ma znaczenia
• wzrasta odsetek ankietownych dla których parafia jest podmiotem zbędnym

„Żyjemy na rynku, w tym także – coraz częściej – na »wolnym« rynku parafii. Rynek nie znosi pustki. A klient szuka takiego sklepu, w którym dostanie to, czego potrzebuje, co mu się podoba, czego szuka. Nie znalazłszy w jednym sklepie, pójdzie do drugiego. Ba, będzie szukał tak długo, aż znajdzie, nie zadowalając się żadnym towarem zastępczym. Coraz mniej takich (chociaż wciąż jeszcze są), którzy chodzą tylko do pobliskiego, dobrze znanego sklepu za rogiem, bo ten sklep już nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb. Coraz częściej zaglądają do supermarketu. Czują się tam zrazu obco, nie tak jak w swoim sklepie na osiedlu, gdzie znają wszystkich i wszyscy ich znają. Ale idą tam mimo wszystko. I wcale nie dlatego, że tam bardziej kolorowo. Idą tam dlatego, że mogą znaleźć wreszcie to, czego naprawdę potrzebują”. / ks. Andrzej Drugała /

Kościół katolicki

Kościół katolicki, powszechny to największa na świecie – jak też w Polsce – chrześcijańska wspólnota wyznaniowa. Charakteryzuje się silnie hierarchiczną strukturą. Najwyższym hierarchą Kościoła katolickiego jest papież. Podstawową jednostką Kościoła partykularnego – mylnie nazywanego Kościołem krajowym [ czytaj ] – jest zarządzaną przez biskupa diecezja. „Jako instytucja, Kościół przejawia się w sposób niezwykle zróżnicowany. Posiada określoną strukturę i bogatą tradycję, przejawem jego instytucjonalności jest podział na parafie i diecezje, cała różnorodność zakonów i duszpasterstwa specjalistycznego, kościoły i rozmaite gmachy kościelne, instytucje charytatywne, uczelnie i wydawnictwa. Ale na instytucjonalność Kościoła składa się również liturgia i teologia, prawo kanoniczne i zwyczaje lokalne, sztuka kościelna i tradycje językowe”.  / o.Jacek Salij OP /

polecane linki

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]