Musimy uznać, że niepełnosprawni nie są „wadliwymi egzemplarzami”, ale raczej
to pełnosprawni zawiedli w tym sensie, iż świat przez nich stworzony nie służy wszystkim.

/ Reni Eddo-Lodge /

zaproszenie

Parafia ZIELONA ▪ dlaczego zielona? Mimo że powszechnie ta nazwa może wskazywać na ekologię, zieleń kojarzy się z powodzeniem i zadowoleniem. W ruchu drogowym sygnał zielony zezwala na wjazd lub wejście za sygnalizator. Wobec tego będzie najlepiej, gdy umowna nazwa parafii wskaże na zieleń, która jest kolorem nadziei i nastraja pozytywnie. Zwłaszcza iż informacje publikowane na tym portalu mają wskazywać na to, co już jest pozytywne lub z nadzieją pozwala patrzeć na perspektywę wprowadzenia zmian koniecznych, aby obiekty sakralne i kaplice, a ponad wszystko sprawowane w nich liturgia słowa i eucharystyczna, oraz posługa sakramentu pokuty i pojednania były dostępne dla osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Stąd „wysokie progi” to nie tylko bariery architektoniczne.

w Kościele trzeba nam przejść od pomagania „cierpiącym niepełnosprawnym” do działań
zapewniających osobom z niepełnosprawnościami posiadanie równych praw i możliwości

▪ Niepełnosprawność motoryczna
+++wrodzona i powypadkowa

▪ Niepełnosprawność motoryczna
+++chorobowa i senioralna

▪ Niepełnosprawność sensoryczna
+++niedowidzenie i ślepota

▪ Niepełnosprawność sensoryczna
+++niedosłuch i głuchota

▪ Niepełnosprawność intelektualna
+++niedorozwój psychiczny i umysłowy

▪ Niepełnosprawność intelektualna
+++upośledzenie psychiczne i umysłowe

Niepełnosprawność to zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (World’s Health Organisation / WHO) ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka; niepełnosprawność to przede wszystkim wynikające z uszkodzenia upośledzenie funkcji organizmu. Biorąc pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu niepełnosprawność dzielimy ze względu na jej rodzaj:

▪ Uszkodzenie

• to wrodzone lub nabyte defekty rozwoju fizycznego ciała, widoczne w wyglądzie lub podczas poruszania się, a wewnętrznie to zaburzenie funkcji narządów 

▪ Niezdolność

• jest odzwierciedleniem skutków uszkodzenia, które trwale ogranicza działanie organizmu i wykonywanie podstawowych czynności życiowych

▪ Ograniczenia

• ograniczenia w rolach są wynikiem uszkodzenia i niezdolności; wpływają na funkcjonowanie społeczne osoby dotkniętej niepełnosprawnością.

Wskazanie tylko trzech podstawowych rodzajów niepełnosprawności w sposób wystarczający; dostatecznie i odpowiednio dowodzi, jak bardzo ważną potrzebą, to zaś w kraju, gdzie na pytanie o religijność, korzystając ze skali od „głęboko wierzący” do „całkowicie niewierzący”, zdecydowana większość Polaków deklaruje się jako „wierzący”, jest dostosowanie architektoniczne obiektów sakralnych (kościołów i kaplic) by one były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Jednak to nie może przysłaniać bardziej istotnej niż likwidacja barier architektonicznych potrzeby, z uwagi na powszechnie znane realiach nawet naglącej, którą jest nieodzowność dostosowania aktów religijnych i działalności duszpasterskiej dla osób dotkniętych każdym rodzajem niepełnosprawności. Dla wszystkich osób i w każdej parafii.

Ideą powstania i celem istnienia portalu jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób z bardzo różnych przyczyn a także zazwyczaj w zróżnicowanym stopniu dotkniętych niepełnosprawnościami. W następstwie nieistnienie w parafiach duszpasterstwa sytuacyjnego (nadzwyczajnego) i specjalnego, uwzględniającego potrzeby osób dotkniętych niepełnosprawnościami, a przede wszystkim wobec braku usprawiedliwionych podstaw tych zaniedbań, konieczne jest wprowadzenie zmian. Szczególnie, gdy potrzeb osób dotkniętych niepełnosprawnościami nie zaspokaja duszpasterstwo m.in. formacyjne, stanowe, środowiskowe i specjalistyczne (związane z patologiami), a potrzebom duchowym i religijnym nie czynią zadość działania okazjonalne, przypadkowe, nieregularne i rzadkie; z uwagi na znikomą ilość tego typu inicjatyw podejmowane poza parafią własną konkretnych osób. Z tego powodu dla ogółu osób dotkniętych określonym rodzajem niepełnosprawności niewystarczających i częstokroć niedostępnych.

Wyjdźcie ze swoich ograniczeń i udajcie się na peryferie, a znajdziecie tam Jezusa.
Jest On bowiem obecny w życiu brata, który cierpi i jest odrzucony.
Franciszek, papież

polecane linki • współpraca

portal NIEPELNOSPRAWNI.wawares.pl zaprasza

Wizerunek parafii w mediach
WAWARES.pl
zapraszam do współpracy